Home
Fondsenuniversiteit
Seminaries
Vertalingen
Fondsendatabank
Over Ons
Contact
Welkom bij The BenchMark
Uw referentie in fondsenland
07 april 2013
Wat zijn fondsen
Soorten fondsen
Classificatie van fondsen
Informatie over fondsen
Fondsen vergelijken
Rendement van fondsen
Risico van fondsen
Kosten van fondsen
Beheer van fondsen
Fondsenratings
Fiscaliteit van fondsen
Open Architectuur
10 Beleggingsregels
Welkom bij de Fondsenuniversiteit

Beleggingsfondsen zijn niet meer weg te denken uit het huidige aanbod van financiële instellingen. Bekijk de kranten en beleggingsbladen maar en je merkt tientallen, ja zelfs honderden fondsen ...

12% van de individuele spaartegoeden van de gezinnen is belegd in fondsen. Dit percentage is de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarom vonden we het handig om de particuliere belegger op een transparante manier wegwijs te maken in de ‘jungle’ van de fondsen.

In Europa is ongeveer € 8.000 miljard (eind 2007) belegd in beleggingsfondsen (naar nationaal recht). Belgische beveks vertegenwoordigen € 125,96 miljard. (= 1,6%)
Als men rekening houdt met de fondsen naar Luxemburgs recht (Sicav’s) die in het kader van de open architectuur in België worden verdeeld, dan komt men eind 2007 aan een totaalbedrag van € 172,64 miljard zijnde € 125,96 Belgische fondsen en € 46,68 miljard buitenlandse fondsen. In de tabel rechts ziet u de verdeling naar de diverse type fondsen.

De huidige financiële - en economische crisis treft ook de fondsensector. De aandelenfondsen en gemengde fondsen kenden de grootste daling. De totale activa van de in België gecommercialiseerde fondsen is in het derde kwartaal van 2008 met ruim € 10 miljard (- 8%) afgenomen.  Van deze € 10 miljard zijn € 4,1 miljard terugbetalingen, de resterende € 6 miljard is toe te schrijven aan de daling op de beurzen. Het totale vermogen bedroeg op 30/09/08 € 135,6 miljard.
31/12/2007
€ Mia
%
Obligatiefondsen
16,09
12,78%
Cashfondsen
6,24
4,95%
Aandelenfondsen
28,31
22,47%
Fondsen met kap.bescherming
37,75
29,97%
Gemengde fondsen
19,80
15,72%
Pensioenspaar-fondsen
11,78
9,36%
Vastgoedfondsen
5,64
4,48%