Home
Fondsenuniversiteit
Seminaries
Vertalingen
Fondsendatabank
Over Ons
Contact
Wat zijn fondsen
Soorten fondsen
Classificatie van fondsen
Informatie over fondsen
Fondsen vergelijken
Rendement van fondsen
Risico van fondsen
Kosten van fondsen
Beheer van fondsen
Fondsenratings
Fiscaliteit van fondsen
Open Architectuur
10 Beleggingsregels
Welkom bij The BenchMark
Uw referentie in fondsenland en open architectuur
07 april 2013
Wat zijn fondsen ?
Beleggingsfondsen of Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB) zijn producten die worden opgericht en beheerd door financiële instellingen. Elk fonds is in feite een vrij gespreide portefeuille die kan beleggen in een ruime waaier van effecten zoals aandelen, obligaties, cash, vastgoed, een combinatie, ....  
U als belegger koopt dan met een relatief klein bedrag deelbewijzen van deze portefeuille. Fondsen verschillen fundamenteel van beleggingen die op de beurs zijn genoteerd
(vb. aandelen). Aandelen kan u enkel (ver)kopen (aan een bepaalde koers) als een tegenpartij-(ver)koper wordt gevonden. Bijgevolg wijzigt het aantal effecten in omloop (in dit geval aandelen) niet ! Beleggingsfondsen zijn ‘open’ d.w.z. dat u ten allen tijde deelbewijzen aan een bepaalde koers kan (ver)kopen via uw financiële instelling of adviseur zonder een tegenpartij te moeten vinden. Het totaal aantal uitstaande deelbewijzen van een fonds verandert dus dagelijks. Sommige beleggingsfondsen kunnen echter ook ‘gesloten’ zijn. Meer info ....

Beveks/Sicavs/GBF
De 3 meest voorkomende vormen van beleggingsfondsen zijn de bevek, de sicav en het GBF. De meerderheid van de fondsen zijn beveks nl. beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal. Terwijl beveks specifiek Belgische fondsen zijn, dus opgericht naar Belgisch recht, wordt de term sicav (société d’investissement à capital variable) gebruikt voor een bevek naar Luxemburgs recht. Zowel een bevek als een sicav zijn vennootschappen met een eigen rechtspersoonlijkheid en een raad van bestuur. Juridisch zijn deze fondsen dus volledig gescheiden van de financiële instelling die ze beheert.  Een GBF of een gemeenschappelijk beleggingsfonds is een fonds zonder rechtspersoonlijkheid.

Inventariswaarde
Deze deelbewijzen koopt u aan een bepaalde koers, prijs of inventariswaarde (ook netto-actiefwaarde of intrinsieke waarde genaamd). Deze waarde is gelijk aan de totale waarde van alle onderliggende effecten in het fonds verminderd met de kosten ten laste van het fonds en dit gedeeld door het totale aantal deelbewijzen in omloop. De bepaling van de netto-inventariswaarde (ook NIW of in het Engels NAV) gebeurt bij de meeste fondsen dagelijks (valuation point). Klik hier voor een voorbeeld

Wat zijn fondsen ?

Wat zijn beveks/sicavs/GBF ?

Wat is een inventariswaarde ?